Konsultacje z mieszkańcami w sprawie nowych nazw ulic

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Komisja ds. nadawania nazw w Elblągu, po uwzględnieniu opinii Instytutu Pamięci Narodowej, uznaje za zasadne dokonanie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej, Kapitana Diaczenki i Leona Kruczkowskiego.

W związku z powyższym do mieszkańców wskazanych ulic – jutro tj. 7 czerwca br. dostarczone zostaną ankiety.  Mieszkańcy  są w nich proszeni o dokonanie akceptacji nowej nazwy ulicy, zaproponowanej przez Komisję ds. nadawania nazw lub podanie własnej propozycji.

Komisja ds. nadawania nazw w Elblągu ulicę Armii Ludowej proponuje zmienić na Generała Władysława Andersa, ulicę Kapitana Diaczenki na Starowiejską, a ulicę Leona Kruczkowskiego na Wisławy Szymborskiej.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ulicy Łączności 1, do pokoju 115,  p. 131 lub BOI w terminie do 30 czerwca 2017r.                        

Rozpatrywane będą ankiety oryginalne z pieczęcią urzędu.