Rozpoczynają się prace przygotowawcze na ul. Płk. Dąbka i Szarych Szeregów

Rozpoczynają się prace przygotowawcze na ul. Płk. Dąbka i Szarych Szeregów

Departament Zarząd Dróg informuje, że w ramach zamówienia dla zadań: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej” i „Odnowa nawierzchni ul. Szarych Szeregów w Elblągu odcinek I”, rozpoczynają się roboty przygotowawcze.

Od 5 czerwca br. wykonawca planuje rozpocząć roboty przygotowawcze związane z odnową ul. Szarych Szeregów na odcinku od Al. Odrodzenia do ul. Rodziny Nalazków. Prace  polegać będą m.in. na regulacji wysokościowej krawężników. W związku z tym występować będą lokalne zawężenia jezdni z utrzymaniem ruchu dwukierunkowego. O kolejnych etapach prac i związanych z nimi utrudnieniach powiadamiać będziemy na bieżąco z wyprzedzeniem.

Od 6 czerwca br. planowane są roboty w obrębie skrzyżowań ul. Płk. Dąbka - Cicha – Brzozowa i ul. Płk. Dąbka – Pionierska.
Prace związane będą z demontażem elementów masztów sygnalizacji świetlnej planowanych do modernizacji.
W związku z powyższymi robotami zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja na tych skrzyżowaniach. Wyłączone dla ruchu zostaną odcinki pojedynczych pasów jezdni na wlotach ul. Płk. Dąbka. Prace w tym zakresie realizowane będą przez okres ok. 1 tygodnia.
O kolejnych etapach prac i związanych z nimi utrudnieniach powiadamiać będziemy na bieżąco z wyprzedzeniem. Modernizacja ul. Płk. Dąbka realizowana jest przy udziale środków z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.