Starania o środki na przebudowę targowiska

Starania o środki na przebudowę targowiska

Starania o środki na przebudowę targowiska - Starania o środki na przebudowę targowiska
Prezydent Witold Wróblewski złożył wniosek o unijne wsparcie projektu  pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu”. Otrzymanie dofinansowania możliwe jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach działania przeznaczonego dla miast do 200 000 mieszkańców: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Projekt obejmuje I Etap rozbudowy targowiska. Zakres rzeczowy projektu stanowi:
•    rozbiórka obecnych i budowa nowych 12 pawilonów handlowych o łącznej powierzchni 287,2 m2
•    budowa 100 stoisk handlowych zadaszonych (wiaty ze stołami handlowymi) o łącznej powierzchni: 682,5 m2
•    budowa 4 stoisk handlowych niezadaszonych o łącznej powierzchni: 78,67 m2
•    budowa ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz odwodnienie i oświetlenie terenu targowiska objętego projektem

Koszt całkowity projektu: 2 665 687,62
Maksymalne możliwe dofinansowanie: 1 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie: 994 268 zł
Planowane lata realizacji 2017 - 2018