Narada kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu - Narad kierownictwa Urzędu
Prezydent Witold Wróblewski spotkał się dziś z kadrą kierowniczą Urzędu Miejskiego. Spotkanie dotyczyło głównie zmian kadrowych, które nastąpiły w Urzędzie.
Dzisiejszy dzień  był ostatnim dniem pracy odchodzącego na emeryturę Skarbnika Miasta Pana Zbigniewa Patera. Podczas narady Prezydent, Wiceprezydenci oraz dyrektorzy departamentów raz jeszcze podziękowali mu za ponad 22 lata pracy na tym stanowisku. Od 1 kwietnia br.  zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej funkcję Skarbnika Miasta będzie pełniła Pani Rozalia Grynis, która w Urzędzie Miejskim jest zatrudniona nieprzerwanie od 1977 roku, a od ponad 20 lat pracuje na stanowisku zastępcy skarbnika.

Od 1 kwietnia br. zastępcą Skarbnika Miasta będzie Pani Mirosława Falkowska, która podczas dzisiejszego spotkania odebrała nominację z rąk Prezydenta. Pani Mirosława Falkowska jest magistrem ekonomii. Od 16 marca 2000 r. jest zatrudniona w Urzędzie Miejskim, zajmując stanowiska: inspektora ds. budżetu, dyrektora Departamentu Budżetu i kierownika Referatu Budżetu w Departamencie Skarbnika Miasta.

Zmiany nastąpiły również w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych. Z dniem 30 marca br., po ponad 25 latach pracy w Miejskim Ośrodki Pomocy Społecznej i Urzędzie Miejskim na emeryturę odeszła Pani Barbara Dyrla – dotychczasowy Kierownik Referatu. Z dniem dzisiejszym obowiązki Kierownika Prezydent powierzył na okres 3 miesięcy Pani Annie Barańskiej, która od roku pracuje w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych, na stanowisku ds. realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wcześniej - w latach 2012 – 2016 była pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu. Pani Anna Barańska jest magistrem pedagogiki społecznej. Posiada także studia podyplomowe na kierunkach: Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich i psychologii pozytywnej.

Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu - Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu - Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu - Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu - Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu - Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu - Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu - Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu

Narad kierownictwa Urzędu - Narad kierownictwa Urzędu