Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta - Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta
Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyło się kolejne z cyklu spotkań prezydenta Witolda Wróblewskiego z elblążanami. Tym razem z prezydentem o rozwoju miasta i swojej dzielnicy rozmawiali mieszkańcy Starego Miasta.


Podczas spotkania Prezydent Witold Wróblewski przedstawił najważniejsze inwestycje miejskie. Zaprezentował także najważniejsze projekty zrealizowane i planowane do realizacji na Starym Mieście. Wiele uwagi Prezydent poświęcił również kwestii problemu parkowania oraz zagospodarowania terenu między ulicami Studzienną i Bednarską.


- „Chcę powiedzieć, że nic nie jest przesądzone, nie ma żadnej decyzji, czy na tym obszarze powstanie garażowiec, czy nie. Jest problem parkowania na starówce, trzeba rozpocząć dyskusję, jak najlepiej go rozwiązać. Po to jest wszczęta procedura planistyczna, byśmy mogli się spotykać i rozmawiać. Musimy rozpocząć dyskusję i przyjąć jakieś kierunki. Może trochę nieszczęśliwie się stało, że pojawiła się jakakolwiek bryła w prezentacji, przez co zaczęła się dyskusja nad nią, a nie nad funkcją, jaką ma pełnić. Podkreślam jednak, że budowa garażowca to tylko pomysł na to, jak ma wyglądać to miejsce, nic w tej kwestii nie jest przesądzone" – zaznaczył Prezydent Witold Wróblewski.


Uczestnikom spotkania  przedstawione zostały również plany modernizacji budynku Gimnazjum należącego do Muzeum Archeologiczno – Historycznego. Dyrektor Biblioteki Elbląskiej Jacek Nowiński zaprezentował natomiast plany związane z adaptacją zabytkowego obiektu.


Wśród tematów poruszanych przez mieszkańców biorących udział w spotkaniu były kwestie związane z utrzymaniem porządku na Starym Mieście,  zagospodarowaniem podwórek, zwiększenia kontroli tego obszaru przez służby. Pytania dotyczyły również między innymi niedokończonych przez prywatnych inwestorów przedsięwzięć, czy planów zabudowy wzdłuż rzeki Elbląg przy ul. Wodnej.


Kolejne spotkanie prezydenta Wróblewskiego planowane jest 19 kwietnia z mieszkańcami dzielnicy Zawodzie.

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta - Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta - Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta - Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta - Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta - Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta - Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta - Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta

Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta - Spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta