Nowy radny Rady Miejskiej

Nowy radny Rady Miejskiej

Nowy radny Rady Miejskiej - Nowy radny Rady Miejskiej

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Miejskiej w Elblągu ślubowanie złożył nowy radny PiS – Jacek Perliński, lekarz i prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Przyjął on mandat po zmarłym 28 stycznia br. wieloletnim radnym, byłym wojewodzie elbląskim – Zdzisławie Olszewskim. W wyborach samorządowych w 2014 roku Jacek Perliński uzyskał 257 głosów w okręgu nr 4.


Przed złożeniem ślubowania przez nowego radnego, pamięć Zdzisława Olszewskiego, a także zmarłego byłego radnego i prezesa Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Andrzeja Puławskiego uczczona została chwilą ciszy.

Nowy radny Rady Miejskiej

Nowy radny Rady Miejskiej - Nowy radny Rady Miejskiej

Nowy radny Rady Miejskiej

Nowy radny Rady Miejskiej - Nowy radny Rady Miejskiej

Nowy radny Rady Miejskiej

Nowy radny Rady Miejskiej - Nowy radny Rady Miejskiej

Nowy radny Rady Miejskiej

Nowy radny Rady Miejskiej - Nowy radny Rady Miejskiej