Komunikat

Informujemy, że z dniem dzisiejszym tj. 8 lutego br. uchylone zostaje Zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląga w sprawie zakazu organizowania na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Elblag objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. Zarządzenie z dnia 24 listopada 2016 roku  było odpowiedzią i wyrazem przychylności dla opinii ponad 2450 osób, wyrażonej w złożonej w styczniu ur. do Rady Miejskiej petycji. Petycja ta uchwałą Rady Miejskiej przekazana została Prezydentowi 27 października 2016 roku.
Niestety, w związku z wydanymi w ostatnim czasie licznymi rozstrzygnięciami wojewódzkich sądów administracyjnych, które stwierdziły nieważność zarządzeń organów wykonawczych samorządów terytorialnych w tym  zakresie,  uzasadnione jest uchylenie przedmiotowego zarządzenia.