Debata oświatowa za nami

Debata oświatowa za nami

Debata oświatowa za nami - Debata oświatowa za nami
W Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyła się debata oświatowa, podczas której dyskutowano między innymi nad tym, jak będzie wyglądała sieć szkół w Elblągu po wprowadzeniu reformy oświatowej oraz wykorzystaniem budynków, w których obecnie funkcjonują gimnazja.

W zorganizowanej przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego  debacie udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty, z Warmińsko – Mazurskim Kuratorem Krzysztofem Nowackim na czele, elbląscy radni, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy i pracownicy szkół oraz rodzice.


-„Spotykamy się dziś na debacie dotyczącej ustroju oświaty w naszym mieście. Wynika ona z przyjętej reformy, która stała się prawem i chciałbym żebyśmy byli odpowiednio przygotowani i odpowiednio to prawo realizowali. Najważniejszym podmiotem w całym systemie jest dla mnie dziecko, dlatego wszystkie propozycje przygotowane zostały tak, aby nie zostało naruszone jego bezpieczeństwo, a proces kształcenia przebiegał płynnie. To jest dla mnie priorytet. Ważne jest również, aby wprowadzane zmiany spowodowały jak najmniejsze negatywne skutki dla rodziców i nauczyciel. Dlatego  przyjęliśmy kilka podstawowych zasad. Nie zmieniamy sieci szkół podstawowych. Gimnazja wygaszane będą w sposób naturalny. Nie zamykamy żadnej szkoły ponadgimnazjalnej. Wszyscy uczniowie - podstawówek i gimnazjów będą kontynuować naukę w dotychczasowych obiektach. Wyjątkiem jest jedynie Gimnazjum nr 7, które z uwagi na bardzo małą liczbę uczniów przeniesione zostanie do SP 14. Będziemy również chcieli jak najlepiej wykorzystać dostępną infrastrukturę po samodzielnych gimnazjach" – podkreślał podczas debaty Prezydent Witold Wróblewski.


- „Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty, na mocy ustawy, ma 21 dni na to, żeby dokonać analizy propozycji, które są złożone przez samorządy. Aby moja decyzja w sprawie propozycji uchwał  przedstawionych przez samorządy była efektywniejsza, szybsza, bardziej merytoryczna uznałem, że należy się spotkać z samorządami, wszystkimi związkami zawodowymi. Jestem przekonany co do mądrości przedyskutowanych uchwał, które Państwo podejmiecie. W ramach monitorowania zmian, które będą w ramach ustawy podejmowane powołano do życia zespół ds. przekształceń oświatowych. Będą również realizowane szkolenie w zakresie nowej podstawy programowej" – zaznaczył Krzysztof Nowacki Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.

Szczegółowe informacje na temat proponowanej sieci szkół po reformie, a także analizy demograficzne przedstawiła zebranym Małgorzata Sowicka, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.Szczegółowa informacja na temat propozycji.

Propozycję zagospodarowania obiektów oświatowych natomiast zaprezentował Piotr Żuchowski Doradca Prezydenta Elbląga.

- "Propozycja jest taka, aby Zespół Szkół Zawodowych z ul. Zamkowej przenieść do obiektu po gimnazjum na Robotniczej. Na ul. Browarnej mamy doskonałe obiekty w sensie oświatowym i potężną salę gimnastyczną, dlatego jest propozycja, aby zostało tam przeniesione III LO. Agrykola to kampus sportowy Elbląga, dlatego po gimnazjum jest propozycja utworzenia w tym miejscu Sportowej Szkoły Podstawowej. Proponujemy, aby Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Bema oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Saperów zostały przeniesione do budynku przy ul. Rawskiej. W budynku po Gimnazjum nr 7 przy  Lotniczej, które już od najbliższego roku szkolnego połączone zostanie ze Szkołą Podstawową nr 14, zostałoby natomiast zlokalizowane Przedszkole z ul. Mielczarskiego" - wymieniał Piotr Żuchowski.


Wypracowane rozwiązania spotkały się z aprobatą większości uczestników debaty.


- "Jest to przykład przemyślanej analizy, jak racjonalnie wykorzystać reformę, która budzi niepokój. Propozycja ta została mocno przemyślana, szczególnie, jeśli chodzi o wykorzystanie obiektów po gimnazjach, co pomoże wzmocnić bazę szkolnictwa zawodowego" – podkreślał Marek Pruszak Przewodniczący Rady Miejskiej.

Wątpliwości niektórych radnych i pracowników elbląskich szkół budziły kwestie ewentualnych zwolnień nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a także dostosowanie i wyposażenie szkół do potrzeb najmłodszych dzieci.

- „Istnieje rezerwa, która jest przeznaczona na wsparcie samorządów.  Będzie można również wykorzystać wyposażenie, którym dysponują gimnazja” - wyjaśniał Kurator Krzysztof Nowacki.

- „Co do kwestii zatrudnienia myślę, że w kwietniu, kiedy będą arkusze organizacyjne, będziemy znali szczegółowe dane nauczycieli  i  pracowników administracji i obsługi” – podkreślał Prezydent. Wskazywał jednocześnie na możliwy powrót do autorskich programów emerytalnych wprowadzonych w ubiegłym oku, bądź na możliwość przekwalifikowania  nauczycieli i pracowników oświaty w celu ratowania jak największej ilości etatów.

Uchwały dotyczące dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego na obszarze naszego miasta procedowane będą podczas sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia br.

Debata oświatowa za nami

Debata oświatowa za nami - Debata oświatowa za nami

Debata oświatowa za nami

Debata oświatowa za nami - Debata oświatowa za nami

Debata oświatowa za nami

Debata oświatowa za nami - Debata oświatowa za nami

Debata oświatowa za nami

Debata oświatowa za nami - Debata oświatowa za nami

Debata oświatowa za nami

Debata oświatowa za nami - Debata oświatowa za nami