"Ewakuacja - proszę o opuszczenie budynku"

ćwiczenia

ćwiczenia - ćwiczenia

Dziś rano o godz. 10 na terenie Urzędu Miejskiego odbyły się ćwiczenia z ewakuacji pracowników w związku z alarmem pożarowym. Ewakuacją objęty został cały budynek Urzędu przy ulicy Łączności.

Ćwiczenia rozpoczął prezydent Witold Wróblewski , który przekazał specjalnie wyznaczonym łącznikom informację o próbnym alarmie. Zadaniem łączników było jak najszybsze dotarcie do wszystkich pomieszczeń z informacją o ewakuacji. Ćwiczenie miało za zadanie sprawdzenie systemu powiadamiania pracowników i szybkości ich ewakuacji. Wszyscy pracownicy, którzy opuścili budynek gromadzili się w miejscu uprzednio do tego wyznaczonym. Po zakończeniu zbiórki dyrektorzy poszczególnych departamentów sprawdzali stan osobowy i przekazywali stosowną informację koordynatorom ćwiczeń.

Ćwiczenia przeprowadzili pracownicy Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM.

ćwiczenia

ćwiczenia - ćwiczenia

ćwiczenia

ćwiczenia - ćwiczenia

ćwiczenia

ćwiczenia - ćwiczenia

ćwiczenia

ćwiczenia - ćwiczenia