Hangar do przebudowy

Hangar do przebudowy
Poprawa i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Elbląg w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego – rzekę Elbląg, to główne cele projektu pn. „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu”, który złożony został na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zadanie polegać będzie na przebudowie hangaru znajdującego się przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu, tj. gruntownym remoncie hali jachtowej wraz z biurowo-magazynową częścią budynku i dobudowie pomieszczenia dla bosmana. Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie nowych nawierzchni drogi, parkingów i ciągów pieszych.

Lata realizacji 2017-2018
Szacunkowy koszt projektu: 2.992.466,06 zł
Dofinansowanie: 2.540.603,68 zł