Strategia rozwoju Elbląga 2020+

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+


Opinia M-WPWIS

Opinia RDOŚ


Uchwała ws. przyjęcia strategii

Uchwała ws. przyjęcia strategii.pdf


"Strategia rozwoju Elbląga 2020+"

Strategia.pdf


Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Strategia rozwoju Elbląga 2020+"

Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf


Sytuacja społeczno-gospodarcza Elbląga – raport diagnostyczny

Dokument „Sytuacja społeczno-gospodarcza Elbląga – raport diagnostyczny” jest rezultatem I etapu prac nad Strategią rozwoju Elbląga 2020+. Raport stanowi bazę do dalszych prac nad analizą SWOT i samą strategią.
Sytuacja społeczno-gospodarcza Elbląga – raport diagnostyczny


Raporty z realizacji Strategii rozwoju Elbląga 2020+

Stan na koniec 2017 r.
Stan na koniec 2016 r.
Stan na koniec 2015 r.