Elbląg w sieci Zdrowych Miast

Elbląg w sieci Zdrowych Miast

10 marca 2016 r., na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Elbląg został przyjęty w poczet członków zwyczajnych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu  z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Elbląg do Stowarzyszenia nasze miasto reprezentuje Wiceprzewodnicząca Rady Pani Małgorzata Adamowicz.
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich powstało w 1993 roku i aktualnie skupia 39 miast i gmin z terenu całego kraju, aktywnie działając na rzecz zdrowia swoich mieszkańców.
Cele Stowarzyszenia to: poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin, wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, aktywizowanie społeczności w gminach do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia, rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami Zdrowych Miast w kraju i na świecie.
Do zadań stowarzyszenia należy: inspirowanie i wspieranie programów lokalnych zdrowych miast, powszechna edukacja w zakresie promocji zdrowia  i ochrony środowiska, upowszechnianie zdobytych doświadczeń, materiałów, doradztwo dla gmin oraz współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną i ekologiczną oraz innymi zagadnieniami sprzyjającymi rozwojowi zdrowych miast.