Lekkoatletyka podstawą sprawności dzieci i młodzieży

szkolenie

szkolenie - szkolenie

W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli na obiekcie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu 6 oraz 10 grudnia br. odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej elbląskich szkół pn. „Lekkoatletyka podstawą sprawności dzieci i młodzieży”.  

Celem  szkolenia było:

  • wzbogacenie  warsztatu pracy nauczyciela, poprzez nowe formy kształtowania sprawności fizycznej  i poprawę jakości zajęć  wychowania fizycznego,
  • przedstawienie  nowych trendów w  zakresie ćwiczeń sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • przedstawienie oferty zajęć LA oraz udziału w ogólnopolskich projektach lekkoatletycznych,
  • promocja lekkiej atletyki, jako najprostszej formy ruchu,
  • zapoznanie z przepisami sędziowskim lekkiej atletyki na kursie sędziowskim PZLA.


Szkolenie obejmowało następującą tematykę:

1. Oferta  programu MSiT „Lekkoatletyka dla każdego” - cele i zadania  -Wiesław Czerniakowski - Wojewódzki Koordynator Programu - WM ZLA w Olsztynie.
2. Pokaz ćwiczeń rozwijających ogólną koordynację ruchową przez  uczniów GIM 5  -Bartosz Florek - Trener GOSSM Elbląg.
3. Przedstawienie ogólnopolskiego programu pn: „Czwartki Lekkoatletyczne” -Jacek Licznerski - koordynator „Elbląskich czwartków lekkoatletycznych”- Trener MKS „Truso” Elbląg.
4. Pokazy nowych trendów w ćwiczeniach lekkoatletycznych  - zawodnicy MKS „Truso”.  
5. Rola  lekkiej  atletyki  w  szkole -  Leszek Strembski  -  konsultant ds. wychowania fizycznego  WM ODN  w Elblągu.

Drugą częścią szkolenia, w dniu 10 grudnia, był kurs sędziowski, którego celem było zdobycie uprawnień sędziego lekkiej atletyki. Szkolenie prowadziło - 4 wykładowców  z  POZLA  w Gdańsku pod koordynacją  -   Czesława Lisa -  Sędziego Międzynarodowego Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zakończył się on pisemnym egzaminem umożliwiającym zdobycie kwalifikacji.

Cykl szkoleń był oczywiście bezpłatny, a wzięło w nim udział ponad 120 uczestników. Wszyscy obecni na pierwszej części otrzymali stosowne zaświadczenia z WM ODN w Elblągu, a 40 słuchaczy kursu sędziowskiego zadawało egzamin kwalifikacyjny.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu składa serdecznie podziękowania wszystkim współorganizatorom, którzy przyczynili się do przeprowadzenia tak potrzebnego dla elbląskiej oświaty szkolenia doskonalącego pracę nauczycieli, pokazującego innowacyjne metody pracy z dziećmi i młodzieżą.

Mirosław Puta

szkolenie

szkolenie - szkolenie

szkolenie

szkolenie - szkolenie

szkolenie

szkolenie - szkolenie

szkolenie

szkolenie - szkolenie

szkolenie

szkolenie - szkolenie

szkolenie

szkolenie - szkolenie