TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA OKRES 2019/2021

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

TERMIN WYDANIA INFORMACJI ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZENIA

 

od 1.07.2019 – tylko elektronicznie

od 1.08.2019 do 31.08.2019 – w wersji papierowej

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia

od 1 grudnia do 31 stycznia

do 28 lutego