Rodzina 500 plus

UWAGA!

Osoby, które utraciły prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko z powodu utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka wchodzącego w skład rodziny proszone są o pilne zgłoszenie się do Departamentu Świadczeń Rodzinnych lub kontakt telefoniczny 55-236-43-53 lub 55-236-43-60

INFORMACJA DLA OSÓB AKTUALNIE POBIERAJĄCYCH 500 PLUS

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze (500 PLUS) na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA OKRES 2019/2021

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

TERMIN WYDANIA INFORMACJI ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZENIA

 

od 1.07.2019 – tylko elektronicznie

od 1.08.2019 do 31.08.2019 – w wersji papierowej

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia

od 1 grudnia do 31 stycznia

do 28 lutego