Rodzina 500 plus

Ważne!

Jeżeli pobierasz świadczenie wychowawcze (500+)
Pamiętaj!!! Świadczenia zostały przyznane do 31.05.2021 r.
Jeżeli nie zmieniła się twoja sytuacja rodzinna, to nie musisz teraz składać wniosku.

INFORMACJA DLA OSÓB AKTUALNIE POBIERAJĄCYCH 500 PLUS

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze (500 PLUS) na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

UWAGA!

Osoby, które utraciły prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko z powodu utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka wchodzącego w skład rodziny proszone są o pilne zgłoszenie się do Departamentu Świadczeń Rodzinnych lub kontakt telefoniczny 55-236-43-53 lub 55-236-43-60