Gmina Miasto Elbląg realizuje program wieloletni „Senior+” na lata 2021 - 2025, edycja 2022, na podstawie umowy Nr PS-I.946.22.25.2022 zawartej w dniu 17.05.2022 r. z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.

Plik do pobrania