Procedura niezbędnego do dofinansowania wkładu wła