Oddziały przygotowawcze dla dzieci uchodźców z Ukrainy

Oddziały przygotowawcze dla dzieci uchodźców z Ukrainy

Oddziały przygotowawcze dla dzieci uchodźców z Ukrainy - Oddziały przygotowawcze dla dzieci uchodźców z Ukrainy

Od najbliższego poniedziałku rusza nauka dzieci z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych, które utworzone zostały w elbląskich szkołach. Zgodnie z zarządzeniami Prezydenta oddziały będą funkcjonować w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Zajchowskiego 12 - na poziomie klas I–III, w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Sadowej 2 - na poziomie klas I – III oraz w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Słonecznej 14 - na poziomie klas IV-VI i VII-VIII. Uczniowie szkół ponadpodstawowych włączani są bezpośrednio do wybranych typów szkół. Uczniowie będą mieli zapewnioną edukację, w tym co najmniej 6 godzin nauki języka polskiego tygodniowo oraz zapewnioną pomoc psychologiczno - pedagogiczną.
Zatrudnione zostały także dodatkowe osoby posługujące się biegle językiem ukraińskim tak, aby były wsparciem zarówno dla uczniów przybywających z Ukrainy, jaki i dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Ponadto w szkołach zostaną zapewnione obiady dla uczniów z Ukrainy.
Na bieżąco monitorujemy sytuację dotyczącą liczby uczniów w wyżej wymienionych placówkach celem zabezpieczenia kolejnych oddziałów przygotowawczych. Jeżeli liczba uczniów  będzie wzrastać, utworzymy kolejne oddziały przygotowawcze.
Na dzień 24.03.2022 r. w elbląskich placówkach oświatowych mamy 149 zgłoszeń uczniów z Ukrainy oraz 26 zgłoszeń do elbląskich przedszkoli.