Godziny pracy Referatu Ewidencji Ludności

UA

UA - UA

Informujemy, że Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych UM, który przyjmuje wnioski o nadanie numeru PESEL, będzie czynny dla uchodźców w dni powszednie (do 8 kwietnia) od godz. 7.30 do 17.00, natomiast w najbliższe soboty, tj. 26 marca oraz 2 i 9 kwietnia wnioski przyjmowane będą od godz. 8.00 do 14.00.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przy składaniu wniosków przez uchodźców obecni są tłumacze języka ukraińskiego.