Polityka jakości

Polityka Jakości Urzędu Miejskiego w Elblągu

Zarządzenie Nr 327/2022 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 lipca 2022 r.
w sprawie Polityki Jakości Urzędu Miejskiego w Elblągu
Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO

Certyfikat ISO - Certyfikat ISO