Organizacje pozarządowe

Linki:

Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu
http://www.centrumelblag.pl/strefa-organizacji

Elbląskie Centrum Wolontariatu
http://www.centrumelblag.pl/strefa-wolontariatu

Warmińsko-Mazurski Portal Organizacji Pozarządowych
http://www.wim.ngo.pl

Portal Organizacji Pozarządowych
http://www.ngo.pl

Departament Pożytku Publicznego - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
http://www.pozytek.gov.pl