Uchwały

Uchwała Nr V/140/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/53522)
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg

Uchwała Nr V/139/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/53521)
W sprawie przyjęcia "Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Elbląga do roku 2030"

Uchwała Nr IV/118/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 marca 2019 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/53184)
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 2/2006 - gat. skrzydłoorzech kaukaski - znajdującego się w Parku Planty, działka ewidencyjna Nr 154/28, obręb 15

Uchwała Nr IV/117/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 marca 2019 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/53183)
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pni i koron drzew pomnika przyrody Nr 301/1994 - grupy 8 drzew gat. lipa drobnolistna - znajdującego się na zapleczu Przychodni Zdrowia przy ul. J. Myliusa 20 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 16, Nr 17, obręb 5

Uchwała Nr II/37/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/51981)
W sprawie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 21/1998 znajdującego się na dziedzińcu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu przy ul. Pocztowej 2, na działce ewidencyjnej Nr 23/2, obręb 15

Uchwała Nr XXXV/748/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/50055)
W sprawie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 226/1996 znajdującego się w pasie drogowym ul. Fromborskiej w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 93, obręb 27

Uchwała Nr XXXV/747/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/50054 )
W sprawie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 17/1998 znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Adama Mickiewicza 41 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 316/4, obręb 16

Uchwała Nr XXXV/746/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/50053 )
W sprawie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 14/1998 znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Adama Mickiewicza 41 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 316/4, obręb 16

Uchwała Nr XXXV/745/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/50052 )
W sprawie aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga”

Uchwała Nr XXXI/598/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 listopada 2017 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/47580 )
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 197/1968 (platan klonolistny), znajdującego się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 57/17, obręb 15

Uchwała Nr XXVIII/551/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 7 września 2017 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/46729 )
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 51/1988 znajdującego się w parku dworskim przy ul. Stanisława Witkiewicza 8 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 65, obręb 27.

Uchwała Nr XX/413/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2016 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/42981 )
W sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Uchwała Nr XX/412/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2016 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/42980 )
W sprawie "Programu ochrony środowiska dla Miasta Elbląg do roku 2020 uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025".

Uchwała Nr XI/230/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/38837 )
W sprawie w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.

Uchwała Nr X/203/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/38560 )
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa - pomnika przyrody: nr:197/1968, znajdującego się w pasie drogowym ul. 12 Lutego w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 57/17, obręb 15.

Uchwała Nr X/202/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/38559 )
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa - pomnika przyrody nr:308/1973, znajdującego się na nieruchomości przy ul. Łęczyckiej 25 w Elblągu.

Uchwała Nr X/201/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/38558 )
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa - pomnika przyrody: nr:212/1968, znajdującego się przy muszli koncertowej - ul. Marymoncka w Elblągu, działka ewidencyjna Nr 131, obręb 7.

Uchwała Nr XXXII/948/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/35044 )
W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.

Uchwała Nr XXX/887/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 czerwca 2014 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/33522 )
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa – pomnika przyrody o nr 312/1973, znajdującego się na nieruchomości ul. Bartnicza 1 w Elblągu.

Uchwała Nr XXIX/846/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 kwietnia 2014 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/32343 )
W sprawie uzgodnienia wykonania robót związanych z przebudową istniejącej sieci ciepłowniczej, znajdującej się w obrębie drzewa-pomnika przyrody o nr 310/1973, znajdującego się na nieruchomości ul. częstochowskiej 5 w Elblągu