Mistrzowska Gmina 2009/2010

image

image - image

Miasto Elbląg zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu i otrzymało tytuł Mistrzowskiej Gminy 2009/2010. Certyfikat przyznawany jest najlepszym, najskuteczniej działającym gminom samorządu terytorialnego w Polsce. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych, najbardziej aktywnych gmin samorządu terytorialnego w Polsce. Ponadto, zgodnie ze swoimi założeniami, Konkurs ma także prowadzić do aktywizacji gmin w ramach powierzonych im z mocy prawa zadań i obowiązków, inspirowania pozytywnych zmian w jakości pracy urzędów gminy oraz promocji idei samorządowej. Oceniane były w pierwszej kolejności aktywność i dokonania gminy, skuteczność podejmowanych przez nią działań oraz jakość pracy Urzędu, ze szczególnym uwzględnianiem poziomu obsługi interesantów. Laureaci otrzymują prawo posługiwania się tytułem „Mistrzowska Gmina 2009/2010” oraz godłem konkursu. Prócz tego przyznawany jest oficjalny certyfikat i statuetka potwierdzające zdobycie nagrody. Gmina zyskuje także wsparcie promocyjne oraz możliwości prezentacji w ramach działań podejmowanych przez organizatora.