Certyfikat Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska” na lata 2008-2010

image

image - image
W październiku 2008 Urząd Miejski w Elblągu otrzymał Certyfikat Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska” na lata 2008-2010. Został on przyznany między innymi za: rozszerzenie i udoskonalenie BIP, wprowadzenie kart usług dla klientów, wprowadzenie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu, opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, nabór do pracy w urzędzie wg zasad ustalonej polityki kadrowej i procedury naboru. Certyfikaty otrzymało jedynie 16 samorządów w całej Polsce. „Przejrzysta Polska” to program realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Inicjatorem przedsięwzięcia wraz z Fundacją była Gazeta Wyborcza we współpracy z  Polsko – Amerykańską  Fundacją Wolności, Fundacją im. Stefana Batorego, Bankiem Światowym i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Adresatami akcji są samorządy gminne i powiatowe, a zasadniczym celem jest zaktywizowanie samorządów w eliminowaniu zjawisk patologicznych, nieetycznych i korupcjogennych w podległych jednostkach. Gmina – Miasto Elbląg przystąpiła do akcji „Przejrzysta Polska” 31-go grudnia 2004r. Receptą na zbudowanie przejrzystego, przyjaznego i otwartego na potrzeby mieszkańców urzędu jest działanie zgodnie z 6 zasadami dobrego rządzenia: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości, rozliczalności.