Modernizacja Roku 2006

30.08.2007 Miasto Elbląg zdobyło główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2006” w kategorii „Obiekty Kultury, Sportu i Rekreacji”. Zaszczytny tytuł przyznany został za „Modernizację i Rozbudowę Biblioteki Elbląskiej przy ul. Św. Ducha 5-7”. W ścisłym finale konkursu znalazła się również adaptacja Bramy Targowej na Centrum Turystyki oraz adaptacja budynku przemysłowego na Bibliotekę Elbląską przy ul Św. Ducha 25. Konkurs, którego organizatorem są Targi Pomorskie Sp. z o.o. przy współudziale Polskiej Izby Przemysłowo - Handlowej Budownictwa Stowarzyszenia Ochrony Narodowej Dziedzictwa Materialnego odbył się już po raz jedenasty. Jego celem jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji. Konkurs promuje: funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowej techniki, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie nowych wysokiej jakości materiałów, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli i ochronę dóbr kultury współczesnej. Do konkursu mogą być rekomendowane budynki i obiekty w jedenastu kategoriach (między innymi obiekty mieszkalne, hotelarsko-turystyczne, przemysłowe i inżynieryjne, czy użyteczności publicznej). Do tegorocznej edycji zgłoszono 421 obiektów z terenu całej Polski, z których wyłoniono dziewięćdziesięciu jeden finalistów. Tym bardziej więc cieszy fakt, iż w tym gronie znalazły się wszystkie trzy zgłoszone przez Miasto Elbląg obiekty.