Dyplom finalisty w konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania 2007 – Usługi Społeczne"

image

image - image
W Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich. Podczas spotkania ogłoszone zostały wyniki konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2007 – Usługi Społeczne”. Konkurs miał na celu wyróżnienie i nagrodzenie tych samorządów, które stosują innowacyjne rozwiązania w pomocy społecznej, oświacie i kulturze. W kategorii miast na prawach powiatu w dziedzinie oświaty złożonych zostało 10 wniosków z Elbląga, Gdańska, Słupska, Koszalina, Krosna, Łodzi, Płocka, Tarnobrzegu i Żor. Do ścisłego finału jury konkursu zakwalifikowało „Elbląski Program Edukacyjny Uczyć się aby być” oraz „Koszaliński system oceny przedszkoli i szkół”. Laureatem konkursu został Koszalin. Elbląski program natomiast wyróżniono dyplomem finalisty za innowacyjność, skuteczność, efektywność, integrację z systemem zarządzania strategicznego z jednostką oraz możliwość zastosowania w innych samorządach. Podczas finałowej gali, w której uczestniczyła Pani Anna Korzeniowska – Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Elblągu zaprezentowany został film pt. „Elbląski Program Edukacyjny Uczyć się aby być” zrealizowany przez Telewizję Elbląską.