Certyfikat za przeprowadzenie audytu następujących zadań: weryfikację funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej, wprowadzenie procedury na każdy wakat w urzędzie, z wymogiem konkursów na stanowiska kierownicze (w ramach zasady fachowości) ora

image

image - image
Wyróżnienie dla Elbląga w ramach akcji "Przejrzysta Polska". Urząd Miejski otrzymał certyfikat za przeprowadzenie audytu następujących zadań: weryfikację funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej, wprowadzenie procedury na każdy wakat w urzędzie, z wymogiem konkursów na stanowiska kierownicze (w ramach zasady fachowości) oraz za opracowanie systemu i przeprowadzenie badań funkcjonowania katalogu usług (w ramach zasady przejrzystości). „Przejrzysta Polska” to akcja społeczna prowadzona przez „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Fundacji Agora, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji im. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Banku Światowego i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jej adresatami są samorządy gminne i powiatowe, a zasadniczym celem jest zaktywizowanie samorządów w eliminowaniu zjawisk patologicznych, nieetycznych i korupcjogennych w podległych jednostkach. Gmina – Miasto Elbląg przystąpiła do akcji „Przejrzysta Polska” 31-go grudnia 2004r. Zarządzeniem Nr36/2005 z dnia 14 marca 2005 roku Prezydent Miasta powołał zespół odpowiedzialny za koordynację wdrożenia zadań. Zgodnie z wymogami organizatorów miasto Elbląg zrealizowało sześć zadań obligatoryjnych odpowiadających zasadom dobrego i uczciwego zarządzania. Dzięki temu Elbląga znalazł się wśród 403 samorządów, które otrzymały certyfikat udziału w akcji „Przejrzysta Polska”. W kwietniu 2006 roku Urząd Miejski wraz z 183 jednostkami przystąpił do realizacji następnych trzech zadań obligatoryjnych w ramach kontynuacji akcji. Za ich prawidłowe wykonanie w październiku 2006 otrzymał kolejny certyfikat. W bieżącym roku organizatorzy akcji stworzyli Forum Przejrzysta Polska 2007 - platformę współpracy skupiającą najbardziej aktywne, najbardziej zaawansowane we wdrażaniu zasad akcji samorządy. W gronie 47 jednostek z całej Polski znalazł się również Elbląg.