Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego za udział w kontynuacji akcji "Przejrzysta Polska" w roku 2006

image

image - image
Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Elblągu w ramach akcji "Przejrzysta Polska". 17-go października 2006r. Urząd, jako jeden z kilkunastu w województwie warmińsko-mazurskim samorządów, otrzymał kolejne wyróżnienie-certyfikat za udział w kontynuacji akcji "Przejrzysta Polska". Pierwsze tego typu wyróżnienie urząd otrzymał w styczniu bieżącego roku. Od lutego do września 2006r. trwała kontynuacja akcji dla ubiegłorocznych laureatów. Brało w niej udział 183 jednostek. Uczestnicy zostali zobligowani do wykonania trzech zadań obowiązkowych, których realizacja miała pogłębić i utrwalić pozytywne zmiany zapoczątkowane w trakcie pierwszej edycji akcji w ubiegłym roku. Elbląski Urząd przystąpił do kontynuacji akcji i zrealizował zadania obligatoryjne w trzech zasadach - braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej oraz przejrzystości. Pierwsze zadanie dotyczyło monitoringu Kodeksu Etycznego Urzędników tut. Urzędu, drugie rozpoczęcia wdrażania procedury konsultacji społecznych, trzecie monitoringu poziomu usług świadczonych w Urzędzie, w tym kart usług. Informacja o realizacji zadań znajduje się na stronie internetowej Urzędu. W trakcie akcji ich wykonanie było oceniane przez ekspertów. We wrześniu bieżącego roku Urząd otrzymał pozytywną ocenę wykonania zadań. Na bazie doświadczeń samorządów uczestniczących w akcji opracowano podręcznik dobrych praktyk "Przejrzysty samorząd". Książka dostępna jest w Urzędzie Miejskim oraz elbląskich bibliotekach. Wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez organizatorów akcji ma na celu podniesienie profesjonalizmu Urzędu oraz poprawę jakości obsługi klientów. Urząd Miejski dzięki kolejnym podejmowanym inicjatywom, w tym realizacji zadań akcji "Przejrzysta Polska" będzie coraz pozytywniej postrzegany przez elblążan.

Przejrzysta Polska
Zasady:
Przejrzystości, Przeciw korupcji, Partycypacji, Przewidywalności, Fachowości, Rozliczalności