Certyfikat "Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne"

image

image - image
24.10.2006r. Elbląg otrzymał certyfikat "Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne". Wyróżnienie to zostało przyznane miastu przez Związek Powiatów Polskich, realizujący projekt w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczną na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Certyfikaty otrzymały powiaty i gminy wyróżniające się pod względem skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych. Podczas seminarium "Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne", jakie odbyło się w Olsztynie certyfikaty otrzymały też: powiat działdowski, powiat ełcki, powiat kętrzyński, powiat olsztyński, Morąg, Szczytno, Zalewo i Olecko - Stowarzyszenie EGO Kraina Bociania. Certyfikat "Ekspert w dziedzinie funduszy strukturalnych" przyznany został Irenie Dereweckiej, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu.