Elbląg - miasto przyjazne środowisku

Tak można nazwać miasto, które jest odznaczone wieloma nagrodami i wyróżnieniami w dziedzinie ekologii.
W Elblągu na rzecz środowiska w ostatnich latach dokonano wiele. To, co się realizuje, podejmowano nie dlatego, żeby się ubiegać o laury i wyróżnienia, lecz z powszechnie odczuwanej potrzeby znaczącego ulżenia środowisku.
Wśród odznaczeń przyznanych miastu znajdujemy następujące
- Dyplom honorowy Unii Europejskiej za szczególne dokonania na rzecz Ekologii (1999 r.) oraz z roku
(2001)
- "Miasto a wymagania Unii Europejskiej - narzędzia, integracja, informacja i edukacja ekologiczna",
wyróżnienie Związku Miast Bałtyckich za program edukacji ekologicznej (1999 r.),
- Dyplom Honorowy w Konkursie o Szklaną Statuetkę Przeglądu Komunalnego (2000 r.), resortowe
odznaczenie "Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej" (2000 r.).
Miasto jest również laureatem konkursu "Przyjaźni Środowisku"
Czego zatem dokonano?
Problem gospodarki odpadami 130-tysięcznego Elbląga rozwiązano budując w krótkim czasie nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów w podmiejskim Rubnie.
Zaprojektowany i wykonany przez firmę z Bydgoszczy, został przekazany do eksploatacji w roku 1998. Konsekwentnie rozbudowywany, w ub. roku otrzymał instalację umożliwiającą wykorzystanie powstającego w nim biogazu do produkcji energii elektrycznej, zasilającej pobliską oczyszczalnię ścieków.
Coraz lepszej gospodarce odpadami dobrze też służy selektywna ich zbiórka. Na terenie miasta ustawiono dotychczas 360 różniących się kolorami pojemników oznakowanych: "Szkło", "Makulatura", "Plastyki", których producentem, podobnie jak i dużych osiedlowych kontenerów jest jeden z elbląskich zakładów metalowych.
Woda płynąca z kranów w mieście oceniana jest jako jedna z lepszych w kraju, odbiega jednak od wymogów unijnych. W związku z tym obecnie czynione są intensywne starania o pozyskanie środków na poprawę jej jakości w ciągu najbliższych 2-3 lat. Natomiast oczyszczalnia ścieków osiąga już wszystkie standardy UE. Dzięki temu rzeka Elbląg oraz na jej biegunach Zalew Wiślany i jezioro Drużno, są coraz bardziej "rybne".
Czystość powietrza jest efektem likwidacji osiedlowych kotłowni, a przede wszystkim proekologicznych inwestycji w elektrociepłowni oraz największym zakładzie przemysłowym Elbląga - ALSTOM Power, specjalizującym się w produkcji turbin parowych i gazowych ciężkich elementów wyposażenia statków, a także dużych odlewów staliwnych, żeliwnych i z metali kolorowych.
W elektrociepłowni przekazano do użytku w ub. roku elektrofiltr zapewniający sprawność odpylania na poziomie 99,75%. Dzięki temu stężenie pyłu w spalinach jest mniejsze od dopuszczalnego w UE. Zmodernizowano też palniki i dysze w kotłach, ograniczając o połowę emisję tlenków azotu.
W ABB Zamech, przekształconym w ALSTOM Power, zainstalowano w ostatnich latach urządzenia do odpylania pieców łukowych do wytopu metali, linię technologiczną do odzyskiwania aż 80% mas formierskich (w skali roku 35 tys. ton) wywożonych do tej pory na wysypisko, agregat do bezpyłowego cięcia metali wodą oraz hermetyczną kabinę do czyszczenia surowych odlewów śrutem. Zmodernizowano również linię wytwarzania pianki poliuretanowej przy produkcji preizolowanych rur ciepłowniczych. Dzięki temu zaprzestano emisji freonu, szkodliwego dla warstwy ozonowej atmosfery.
W mieście konsekwentnie dokonuje się nasadzeń drzew i krzewów. W ostatnich latach przybyło 10 tys. kasztanowców, lip i platanów, 70 tys. krzewów i 10 tys. róż.
Długą listę dokonań Elbląga na rzecz środowiska uzupełnia budowa ścieżek rowerowych na modernizowanych i nowych ulicach, a przede wszystkim rozwinięcie proekologicznego wychowania młodzieży.
Dwa lata temu w malowniczej miejscowości Piaski na Mierzei Wiślanej, tuż przy granicy z Rosją zbudowano, Ośrodek Edukacji Ekologicznej. W czasie 5-dniowych turnusów (od poniedziałku do piątku) uczniowie kolejnych klas szkół elbląskich odbywają w nim lekcje i zajęcia praktyczne z ochrony przyrody.
We wszystkich szkołach na terenie miasta realizowany jest program "Agenda 21", ustanowiony na międzynarodowej konferencji w Rio de Janeiro.
Elbląg - miasto przyjazne środowisku. Hasło to i potwierdzające je dokonania, stanowią jedną z podstawowych zachęt przy pozyskiwaniu dla miasta inwestorów krajowych i zagranicznych. W coraz większym stopniu skuteczną.