"Agrafkowa" stypendystka 2016/2017


Komisja Stypendialna Programu wyłoniła osoby, które otrzymają stypendium na rok szkolny 2016/2017. Wśród stypendystów Programu Stypendialnego „Agrafka" znalazła się jedna osoba z Elbląga.
31 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Zgodnie z Regulaminem przyznawania Stypendium Programu Stypendialnego „Agrafka" spośród najwyżej ocenionych kandydatur w drodze głosowania i dyskusji Komisja postanowiła przyznać 13 stypendiów naukowo-socjalnych w wysokości 300 zł miesięcznie na rok szkolny 2016/2017.

Spośród osób nominowanych przez Fundację Elbląg stypendium na zbliżający się rok szkolny otrzymała:
Lidia Czarnecka - dwunastoletnia szachistka, która rozpoczęła przygodę z tym sportem w przedszkolu. Później były lokalne, regionalne i ogólnopolskie turnieje. Szachy to dla niej wielka pasja. Dzięki systematycznym treningom dziewczynka już odnosi sukcesy w grze w dorosłymi. Oprócz turniejów w różnych częściach naszego kraju, Lidka ma za sobą udział w Mistrzostwach Świata w Al Ain w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam, w szachach klasycznych zajęła 71 miejsce (na 141 startujących), natomiast w szachy błyskawiczne zajęła 18 miejsce (na 93 zawodniczki). Wzięła udział także w Mistrzostwach Świata w Durbanie w RPA, gdzie zajęła 23 miejsce. Na rok 2016 jest w pierwszej 10-ce w kraju. Poza tym jest wzorową uczennicą Szkoły Podstawowej nr 15 w Elblągu

Celem Programu Stypendialnego „Agrafka" jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Stypendia finansowane są przez Fundację Agory, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich, darczyńców indywidualnych, instytucje oraz z przychodów pochodzących z zarządzania kapitałem Funduszu Celowego Agrafka.