Festyn po raz dziewiąty, konkurs po raz dwudziesty, czyli jak elblążanie segregują odpady

konferencja

konferencja - konferencja


Dziś w Urzędzie Miejskim z udziałem Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga oraz Mariana Wojtkowskiego dyrektora Zakładu Utylizacji Odpadów odbyła się coroczna konferencja dotycząca zbliżających się Elbląskich Dni Recyklingu. W ramach wydarzenia, jak co roku, zorganizowany został Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów w elbląskich placówkach oświatowych (po raz dwudziesty), natomiast w najbliższą sobotę, 21 maja, na Placu Kazimierza Jagiellończyka odbędzie się festyn ekologiczny dla mieszkańców pn. "Zamień Odpadki Na Kwiatki".

- Recykling, gospodarowanie odpadami dotyczy nas wszystkich. I młodsi i dorośli powinni podejmować takie działania, by gospodarka odpadami była jak najmniej uciążliwa. Od wielu lat służy temu akcja edukacyjna w naszym mieście dotycząca obchodzenia się z odpadami. To oczywiście festyn na Placu Jagiellończyka oraz konkurs na selektywną zbiórkę odpadów. Zachęcam mieszkańców do uczestnictwa w festynie, przynoszenia odpadów i wymiany ich na rośliny - mówił prezydent Wróblewski - Najgorsza z perspektywy miasta jest sytuacja, gdy do śmietników wyrzucane są odpady zmieszane i gdy tworzą się dzikie wysypiska. Dlatego chcemy nadal podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców, stąd ZUO przygotowuje materiały informacyjne i promocyjne, które zachęcają do segregacji odpadów - dodał prezydent

- Realizując konkurs na selektywną zbiórkę odpadów i festyn założyliśmy, że przyjmować będziemy jak najwięcej rodzajów odpadów, które da się ponownie przetworzyć. Przyjmujemy wszystko co można posortować i zamieniamy to na rośliny. W elbląskich przedszkolach i szkołach zbiórkę prowadzimy już po raz 20, nie znam innego miasta, które tak długo prowadziłoby podobny konkurs. W ubiegłym roku ze wszystkich tych placówek zebraliśmy 150 ton odpadów. W konkursie uczestniczy około 65-70 szkół i przedszkoli, również placówki z ościennych gmin. Od jedenastu edycji konkursu niezmiennie najlepsza jest Szkoła Podstawowa nr 12. To imponująca praca nauczycieli, by mobilizować uczniów i kształtować ekologiczne postawy - mówił dyrektor ZUO Marian Wojtkowski. - Na zbliżający festyn przygotowaliśmy około 3.000 drzew, kwiatów i bylin na wymianę. Podczas pierwszego festynu zebraliśmy 4 tony odpadów, w minionej edycji już 17,5 tony. Nasz festyn będzie miał także swoje edycje w Pasłęku i Braniewie - mówił z dumą dyrektor Wojtkowski

plakat

plakat - plakat

R E G U L AM I N „Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w ramach IX Elbląskich Dni Recyklingu”

Część I.  Postanowienia ogólne

§ 1.
1.    Celem Konkursu jest propagowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz prowadzenie edukacji ekologicznej.

2.     Przedmiotem Konkursu jest zbiórka n/w  rodzajów odpadów:

 •   zużyte baterie,
 • makulatura,         
 • puszki aluminiowe,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • nakrętki z tworzyw sztucznych
 • opakowania szklane,
 • opakowania po płynnej żywności i napojach,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny.

3.    Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta i gmin ościennych.

4.    W Konkursie można uczestniczyć w zbiórce jednego lub kilku rodzajów odpadów.

5.    Zbiórka odpadów przeprowadzona będzie podczas festynu ogólnomiejskiego w ramach Elbląskich Dni Recyklingu.

§ 2

1.    Organizatorem Konkursu jest Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu.

2.    Do zadań organizatora należy:

 • Obsługa organizacyjna Konkursu,
 • Odbiór oraz  prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów,
 • Przyznawanie upominków i nagród,
 • Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Konkursu.

3.    Adres organizatora Konkursu: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o., 82-300 Elbląg ul. Mazurska 42. tel. 0-55 236-12-25 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

4.    Bieżące informacje o Konkursie publikowane są na stronie internetowej ZUO sp. z o.o. (www.zuoelblag.pl)

Część II. Nagrody

§ 3.

1. Przyniesione wysegregowane przez mieszkańca odpady będzie można wymienić na punkty:
1)    5 szt. zużytych baterii – 1 punkt,
2)    2 kg makulatury – 1 punkt,
3)    5 szt. puszek aluminiowych – 1 punkt,
4)    5 szt. opakowań z tworzyw sztucznych– 1 punkt,
5)    30 szt. nakrętek z tworzyw sztucznych – 1 punkt
6)    3 szt. opakowań szklanych – 1 punkt,
7)    3 szt. opakowań po płynnej żywności i napojach – 1 punkt,
8)    1 szt. sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 1 punkt,(telewizor, monitor, komputer za 1 sztukę – 5 punktów)

2. Za każde 40 punktów będzie można otrzymać upominek w postaci: krzewu, drzewka,

3. Za każde 20  punktów będzie można otrzymać upominek w postaci: byliny,

4. Za zebrane  punkty można będzie otrzymać drobne upominki – różna ilość punktów określona przez organizatora,

5. Przyznane za odpady wyłącznie bieżące punkty będzie można wymienić na nagrody podczas festynu w dniu 21 maja 2016 r. Po zakończeniu festynu punkty tracą swoją ważność.

6. Fundatorami nagród mogą być organizatorzy lub sponsorzy.

Część III. Postanowienia organizacyjne

§ 4.
1. W Konkursie uczestniczą wszyscy mieszkańcy, którzy przyniosą wysegregowane odpady.

2. Organizator na bieżąco będzie prowadził wymianę wyselekcjonowanych odpadów na rośliny.

3. Konkurs będzie prowadzony na terenie Placu Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu w dniu 21 maja 2016 roku w godzinach 10:00 – 15:30.