Rodzina – tu się wszystko zaczyna

Rodzina – tu się wszystko zaczyna: ochrona zdrowia psychicznego dzieci zadaniem rodziny i szkoły

Rodzina – tu się wszystko zaczyna: ochrona zdrowia psychicznego dzieci zadaniem rodziny i szkoły - Rodzina – tu się wszystko zaczyna: ochrona zdrowia psychicznego dzieci zadaniem rodziny i szkoły
Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu zapraszają na Konferencję w ramach obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2016, która odbędzie się 17 maja 2016 r. godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Pedagogiczno-Językowego ul. Czerniakowska 22

Rodzina – tu się wszystko zaczyna: ochrona zdrowia psychicznego dzieci zadaniem rodziny i szkoły

W ramach konferencji odbędą się następujące wykłady:
1.     Problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży okiem lekarza psychiatry - psychiatra dziecięcy Anna Ananicz
2.     Dobrostan psychiczny rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – prof. dr hab. Amadeusz Krause
3.     Ochrona przed cyberprzemocą jako wyzwanie dla rodziców, nauczycieli  i wychowawców - psycholog Wojciech Rudnicki
4.     Współczesne dzieciństwo wobec wytworów " kultury szybkostrzelnej – dr Joanna Nowak
W drugiej części specjaliści  obu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych proponują warsztaty skierowane do rodziców, wychowawców, nauczycieli oraz studentów. Tematyka warsztatów przedstawia się nastepujaco:
1.    Sposoby radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych – Katarzyna Małkiewicz, Marta Słoniecka-Piotrowska PPP2
2.    Skuteczne „narzędzia” w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową – Magdalena Kaczorowska-Kraj, Maria Kołodziejska PPP1
3.    Czy to już lęk czy jeszcze nieśmiałość - jak być rodzicem, nauczycielem, wychowawcą dziecka z problemami lękowymi? – Kamila Tońska PPP1