Jasełka w MDK

Jasełka w MDK
W piątek, 15 stycznia 2016 r. w Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie się coroczny Miejski Przegląd Przedstawień Kolędniczych, Misteriów Bożonarodzeniowych, Jasełek oraz Szopek Noworocznych.
W tej XXI już edycji festiwalu obejrzymy 8 zespołów – z Elbląga, Młynar i Kartuz. Nadrzędnym celem konkursu, który skierowany jest do zespołów teatralnych ze wszystkich typów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego, jest kontynuowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży teatrem obrzędowym. Jeśli ktoś ma ochotę raz jeszcze poczuć świąteczną magię i klimat, zapraszamy do MDK w piątek od godz. 10.00 ul. Bama 37, sala widowiskowa.  Zapraszamy!