Nowy partner Karty Dużej Rodziny

kdr

kdr - kdr


Kolejny partner dołączył do elbląskiej edycji Karty Dużej Rodziny, jest nim Niepubliczny Punkt Przedszkolny SAFARI, mieszczący się w Elblągu przy ul. Pułaskiego 1f.

Dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny SAFARI oferuje: 10% rabatu na czesne w swoim Punkcie Przedszkolnym .

Do chwili obecnej posiadaczami elbląskiej Karty Dużej Rodziny jest 897 rodzin (łącznie 4.639 osób). Wszystkie elbląskie duże rodziny, które nie mają jeszcze Karty mogą ją wyrobić w Referacie Zdrowia Urzędu Miejskiego. Wnioski przyjmowane są bezterminowo. Karta ma już 28 partnerów oferujących zniżki na swoje usługi i produkty.

Elbląska edycja Karty Dużej Rodziny - pobierz dokumenty

Partnerzy elbląskiej edycji Karty Dużej Rodziny - zobacz

Ogólnopolska edycja Karty Dużej Rodziny - pobierz dokumenty