Informacja Prezydenta o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia spisu wyborców

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Prezydent Miasta Elblag informuje, że od dnia 5 października 2015 r. do dnia 19 października 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców sporządzonym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców informacji udziela:
Departament Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Łączności 1
82 – 300 Elbląg
(budynek B – Ewidencja Ludności - stanowiska 1 - 5)