INFORMACJA dot. transportu osób niepełnosprawnych w dniu referendum

Informujemy, że w dniu referendum, tj. 6 września 2015 r. Urząd Miejski w Elblągu zapewni transport osób niepełnosprawnych do wybranego lokalu referendalnego. W celu skorzystania z pomocy należy  w dniu referendum zgłosić taką potrzebę (telefonicznie) w Urzędzie Miejskim w Elblągu.
Zgłoszenia będą przyjmowane od godz. 07.00 do 21.00 w dniu 6 września 2015 r. pod numerem telefonu:
- tel. 55/ 239-33-99 (punkt informacyjny Urzędu)