Będzie jaśniej na elbląskich ulicach

latarnia uliczna
Trwają prace związane z modernizacją i przebudową oświetlenia ulic. Do 17 lipca br. na Al. Grunwaldzkiej  (od ronda Kaliningrad do ul. Grottgera) będą prowadzone przez firmę Energa  roboty budowlane związane z wymianą 74 szt. słupów i opraw oświetleniowych. Na nowych słupach zamocowane zostaną podwójne wysięgniki (jeden w stronę jezdni, drogi w stronę chodnika). Oprawy oświetleniowe nad chodnikiem będą typu ledowego. Szacunkowy koszt robót wyniesie ok.82 000zł, z czego 50% pokryte zostanie z budżetu miasta.

Na podstawie podpisanej przez z Urząd Miejski  umowy o współpracy z firmą  ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o, na ten rok zaplanowane zostały także roboty modernizacyjne oraz przebudowa oświetlenia na ul. Witkiewicza (7 opraw przy budynkach 1-13), na ul. Świerkowej (demontaż starego oświetlenia i budowa nowego – 8 słupów i opraw), na ul. Fromborskiej (od istniejącego oświetlenia do ul. Ogólnej - 3 słupy i oprawy) oraz doświetlenie placów zabaw w Parku Kajki i Parku Modrzewie (łącznie 12 słupów i opraw). Dodatkowo w  bieżącym roku ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o obejmuje konserwacją 7424 punktów świetlnych w mieście.  Łączna wartość zaplanowanych inwestycji wyniesie ponad 200 tys. złotych.