Szpital wojewódzki otwiera się na niepełnosprawnych

parking przed szpitalem

parking przed szpitalem - parking przed szpitalem
Na parkingu przed Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu utworzono sześć bezpłatnych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych pacjentów. To odpowiedź dyrekcji szpitala na liczne postulaty i oczekiwania środowiska osób niepełnosprawnych. Parking czynny będzie od 1 lipca. Nowe - bezpłatne - miejsca parkingowe przeznaczone są wyłącznie dla niepełnosprawnych pacjentów szpitala, posiadających aktualne karty parkingowe (obowiązujące od 1 lipca 2015). Na wydzielonym terenie utworzono 6 stanowisk oznakowanych tzw. kopertami. Uprawnieni kierowcy mogą tu parkować swoje auta bezpłatnie do 3 godzin.

- Trzy godziny to wystarczający czas, by załatwić w szpitalu najważniejsze sprawy. – uzasadnia dyrektor placówki Elżbieta Gelert – Poza tym zależy nam, aby na tym parkingu odbywała się rotacja, tak by z przywileju bezpłatnego parkowania mogło skorzystać możliwie najwięcej niepełnosprawnych pacjentów.

Aby ułatwić niepełnosprawnym korzystanie z parkingu, usytuowaliśmy go bezpośrednio przy wjeździe z ul. Królewieckiej ( pierwszy wjazd za przystankiem autobusowym). Wjazd na parking nie jest ograniczony żadnym szlabanem, zaś droga wiodąca z niego do szpitala, pozbawiona barier architektonicznych, prowadzi bezpośrednio do podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

- Mamy nadzieję, że to dobra wiadomość dla naszych pacjentów. Przy okazji informujemy, że bezpłatny parking będzie monitorowany przez elbląską Straż Miejską i służby porządkowe, tak by korzystali z niego wyłącznie pacjenci uprzywilejowani. – podkreśla dyrektorka szpitala.

Parking został zmodernizowany i przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne na koszt własny szpitala.

Pozostałe warunki korzystania z parkingu przy WSZ, dzierżawionego przez spółkę City Parking Group, pozostają bez zmian. Postój do 15 minut jest bezpłatny, po tym czasie obowiązują opłaty:

- rozpoczęta pierwsza godzina powyżej 15 min – 2,00 zł
- druga godzina postoju – 2,50 zł
- trzecia godzina postoju – 3,00 zł
- każda następna godzina postoju powyżej 3 h – 2,00 zł
- każda rozpoczęta doba - 20,00 zł

Poniżej awers i rewers nowej karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.
Karta wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

wzór karty