"Elbląg konsultuje!"

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski wziął dziś udział w spotkaniu zespołu ds. konsultacji społecznych, podsumowującym projekt „ Elblag konsultuje!”. Spotkanie było okazją do przedstawienia rezultatów realizowanego przedsięwzięcia oraz do podziękowania członkom zespołu za ich dwuletnią pracę. W efekcie realizacji projektu  powstała platforma internetowa do prowadzenia konsultacji społecznych, przeprowadzono 6 konsultacji oraz opracowano Regulamin prowadzenia konsultacji na terenie naszego miasta.
- Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom zespołu za pracę. Cieszę się ,że w Elblągu udało się wypracować zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta. W najbliższy czwartek projekt uchwały będzie procedowany na sesji, mam nadzieję, że zostanie przyjęty. Jest to element współpracy oraz pobudzania aktywności społecznej naszych mieszkańców – podkreślał Witold Wróblewski
Projekt „Elbląg konsultuje!” finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projektodawcą jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, a partnerem samorząd elbląski. Partnerem ze strony społecznej jest Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych. Koszt realizacji projektu to 244.000 zł.