Krwiodawcy z ZSIŚiU

krwiodawstwo
„Ten jest większy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla innych” (A. Mickiewicz). O słowach  narodowego wieszcza starają się na co dzień pamiętać uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu. Dlatego już w czwartek 23 kwietnia w godz. od 08.00 do 12.00 w siedzibie szkoły przy ul. Obrońców Pokoju 44 zorganizują otwartą akcję honorowego krwiodawstwa. Do wzięcia udziału w akcji serdecznie zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie, które chcą podzielić się darem życia.

Szczególnie miło będzie nam gościć absolwentów naszej szkoły, którzy zdecydują się wesprzeć ten szczytny cel. Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, oraz po spożyciu lekkostrawnego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Zgłaszający się powinni posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL /dowód osobisty, prawo jazdy/. Uczestnicy po oddaniu krwi otrzymują ekwiwalent ubytku energetycznego tj. 8 tabliczek czekolady i sok. Tego dnia są również zwolnieni z zajęć lekcyjnych i otrzymują pozytywną uwagę z zachowania.

Akcją kieruje p. Jerzy Pędzisz, który jednocześnie przyjmuje zgłoszenia do dnia 22.04.2014r. (środa) .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!
Z poważaniem, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług