Program rewitalizacji Elbląga - trwają konsultacje.

rewiatalizacja
Urząd Miejski w Elblągu realizuje kolejny etap prac nad „Lokalnym programem rewitalizacji Elbląga 2020+”. Mając na celu zapewnienie jak najwyższego stopnia partycypacji społecznej prowadzone są konsultacje z potencjalnymi odbiorcami oraz realizatorami działań rewitalizacyjnych: mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, parafiami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją, strażą miejską, radnymi, przedstawicielami biznesu, administratorami nieruchomości, spółdzielniami mieszkaniowymi i przedstawicielami placówek edukacyjnych na terenach planowanych do objęcia programem. Przed nami jeszcze trzy spotkania, najbliższe odbędzie się już dziś.

Konsultacje mają na celu pogłębienie diagnozy w zakresie problemów społecznych w obszarach wybranych do rewitalizacji, określenie potrzeb oraz propozycji rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów społecznych, a także poznanie opinii oraz propozycji w zakresie infrastruktury publicznej. Spotkania dotyczą konkretnych obszarów, wyznaczonych na wcześniejszym etapie prac nad programem:

• 24 kwietnia – dla obszaru: 1. Zespół Budynków przy ul. Skrzydlatej + 15. Lotnicza – teren zielony + 16. Lotnicza – teren powojskowy
miejsce spotkania: Gimnazjum nr 7 w Elblągu, ul. Lotnicza 12

• 28 kwietnia – dla obszaru: 10. Dzielnica Zawodzie
miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu, ul. Szańcowa 2

• 30 kwietnia – dla obszaru: 4. Dzielnica Osiek + 8. Rejon ul. Fredry i Narciarskiej
miejsce spotkania: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. Czerniakowska 22

Wszystkie spotkania odbywać się będą o godz.17:00

Spotkania realizowane są w ramach projektu „Elbląg konsultuje” realizowanego we współpracy z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Samorządowych i Radą Elbląskich Organizacji Pozarządowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach dotyczących interesujących Państwa obszarów. Miejsca spotkań konsultacyjnych będą na bieżąco aktualizowane na stronie http://www.konsultacje.elblag.eu/

Więcej informacji o programie rewitalizacji można znaleźć na stronie www.elblag.eu/rewitalizacja