XVII Elbląskie Targi Pracy

targi
9 kwietnia br. odbędzie się kolejna edycja Elbląskich Targów Pracy. Zapraszamy od godz. 12.00 do 15.00 do Centrum Sportowo-Biznesowego przy ulicy Grunwaldzkiej 135. Organizatorami targów są Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Pracodawcy przedstawią oferty pracy dla pracowników biurowych, nauczycieli, geodetów i informatyków. Prezentowane będą również oferty min. z  branży elektrycznej, mechanicznej, odzieżowej, ubezpieczeniowej, a także z zakresu gastronomii i hotelarstwa.

Obecność na targach zgłosiły również agencje zatrudnienia z naszego miasta, z którymi urząd pracy podpisał deklaracje współpracy partnerskiej oraz inne agencje pracy z terenu Polski. Będą one dysponowały ofertami krajowymi oraz ofertami pracy za granicą - w Holandii i w Niemczech.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie przedstawią oferty pracy z sieci EURES  oraz będą udzielali informacji na temat ofert pracy, warunków życia i pracy w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przedstawiciele szkół ponad gimnazjalnych i wyższych oraz jednostek szkolących przedstawią swoją ofertę osobom planującym kształcić się, podnosić lub zmieniać kwalifikacje zawodowe.

Na targach obecne będą również instytucje kierujące swoje działania do grupy osób niepełnosprawnych oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej.

Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będą udzielały informacji w zakresie prawa pracy oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Podczas Targów Pracy zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z porady doradcy zawodowego, psychologa i uzyskać informacje z zakresu pośrednictwa pracy.

Targi będą również okazją, dla osób młodych, do zapoznania się z promocją projektu  „Gra o wakacyjny staż”. Obecnie udział w targach potwierdziło 60. wystawców.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Elbląskich Targach Pracy. Osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia będą miały okazję do podjęcia  aktywności zawodowej, a pracodawcy możliwość znalezienia poszukiwanego kandydata do pracy.

Patronat honorowy nad Targami objął Witold Wróblewski Prezydent Elbląga

Katarzyna Piasecka
PUP Elbląg