Walczymy o milion dla Elbląga

1 procent
Są wrażliwe, potrafią robić wiele rzeczy naraz. Jeśli zaczynają coś robić – wkładają w to całe serce. Mają instynkt opiekuńczy, są kreatywne, bojowe, zaangażowane. Potrafią rozwiązać niemal każdy problem, ale i poprosić o pomoc. W końcu: gdzie diabeł nie może, tam… organizację pośle. Jeśli 8 marca na ulicy ktoś będzie wręczał goździka i zachęcał do zostawiania swojego podatku 1% w Elblągu – to wolontariusze zaangażowani w kampanię „Milion dla Elbląga”, tym razem pod hasłem „Organizacja 1% jest kobietą”. Elbląskie organizacje pozarządowe zajmują się rozwiązywaniem najtrudniejszych problemów dotyczących mieszkańców naszego miasta, reagują na ich potrzeby. Opiekują się chorymi w każdym wieku, organizują czas seniorom, prowadzą ośrodki dla osób niepełnosprawnych, działają dla dzieci i z dziećmi, zajmują się zwierzętami, dbają o nasze bezpieczeństwo nad wodą, zbierają żywność dla ubogich. Zadań tych jest naprawdę wiele. Nie chwalą się tym, wolą zakasać rękawy do pracy, często popołudniami, wieczorami i w weekendy. Za swoją pracę nie biorą pieniędzy, są wolontariuszami. Ale na działania pieniądze są potrzebne, bo trzeba kupić materiały do zajęć dla dzieci, artykuły medyczne, żywność, itp.

Gdyby każdy Elblążanin oddał swój 1% na elbląską organizację – uzbieralibyśmy milion! I ten milion zostałby wydany na potrzeby nasze-mieszkańców. Zostaw swój 1% w Elblągu! W formularzu PIT wskaż elbląską organizację pożytku publicznego. Lista organizacji dostępna jest na www.centrumelblag.pl w zakładce: organizacje pozarządowe.


Małgorzata Woźna