Zielony Budżet. Wnioski do 31 lipca.

zielony budżet

zielony budżet - zielony budżet

Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania swoich projektów do Zielonego Budżetu. Wnioski przyjmowane są do 31 lipca br. Szczegóły poniżej.

REGULAMIN ZIELONEGO BUDŻETU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO ZIELONEGO BUDŻETU

HARMONOGRAM ZIELONEGO BUDŻETU