Podsumowanie Akcji Sprzątanie Świata - Polska

sprzątanie świata

Za nami 27. Akcja sprzątania świata -Polska, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”. Tegoroczna edycja przypadała w dniach 18-20 września 2020 r. Jednak w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, została zmieniona jej forma.

Celem akcji było nagranie 1.5 minutowego artystycznego utworu w dowolnej formie.
Akcja miała na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych, budowanie świadomości ekologicznej oraz uświadomienie ich jak ważne jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Z pośród nadesłanych filmików do tut. Urzędu Miejskiego w Elblągu wyłoniono zwycięzców w następujących kategoriach:

•    Przedszkola: Anna Antoniuk - Przedszkole nr 19 w Elblągu,
•    Klasy Podstawowe I- IV: Wiktoria Wyżlic - Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu,
•    Klasy Podstawowe V- VIII: Nadia Tomankiewicz - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu,
•    Liceum/Technikum: Nikodem Wiśniewski - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu.

Serdecznie dziękujemy uczniom szkół, wychowankom przedszkoli oraz nauczycielom, którzy wzięli udział w tegorocznej akcji proekologicznej. Mamy nadzieję, że w kolejnej akcji Sprzątania Świata wezmą udział nie tylko uczniowie, ale również mieszkańcy całego miasta. Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa we wszelkich akcjach dotyczących poprawy otaczającego nas środowiska.