Komunikat

W dniu 16 stycznia 2020 r. miało miejsce spotkanie władz EPEC Sp. z o.o., samorządu oraz Energa Kogeneracja Sp. z o.o. z przedstawicielami Urzędu Regulacji Energetyki – Oddział w Gdańsku. Powodem spotkania była próba wypowiedzenia Umowy sprzedaży ciepła przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Strony zaprezentowały swoje stanowiska, które zostały wysłuchane przez przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki. Samorząd i EPEC Sp. z o.o. podkreślali, jak ważne jest zapewnienie ciągłości dostaw ciepła dla Miast i mieszkańców. Spotkało się to ze zrozumieniem Urzędu Regulacji Energetyki, który zaproponował stronom możliwość dalszych spotkań i rozmów. Pragniemy podkreślić, że niezmienne pozostaje stanowisko EPEC Sp. z o.o. co do tego, że naszym priorytetem jest trwałe rozwiązanie, które nie będzie stanowiło dodatkowego obciążenia kosztami dla mieszkańców, jak również zapewnienie ciągłości dostaw ciepła w najbliższych sezonach grzewczych. W tym zakresie liczymy na dalsze wsparcie Urzędu Regulacji Energetyki i współpracę z Energa Kogeneracja.