XXII akcja honorowego oddawania krwi w ZSIŚiU

akcja

akcja - akcja

16 stycznia 2020 r. (czwartek) w godz. 08.00 do 12.00 na terenie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług przy ul. Obrońców Pokoju 44 odbędzie się XXII. otwarta akcja honorowego oddawania krwi i jednocześnie trzecia akcja w tym roku szkolnym dla uczczenia 100. rocznicy – Bitwy Warszawskiej tzw. „Cudu nad Wisłą”.

Kto może oddać krew? KAŻDY, kto jest zdrowy, ma 18 lat i waży powyżej 50 kg, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem oraz numerem Pesel i wypełni odpowiednią deklarację. Każda osoba przed oddaniem krwi przechodzi badanie lekarskie.

Z A P R A S Z A M Y S E R D E C Z N I E: uczniów (pełnoletnich), absolwentów naszej szkoły i inne osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w tej szczytnej akcji.

KAŻDY, kto zgłasza się do oddania krwi, powinien być: zdrowy, wypoczęty, po spożyciu lekkostrawnego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Uczestnicy po oddaniu krwi otrzymują ekwiwalent ubytku energetycznego, tj. 8 tabliczek czekolady i sok. Tego dnia są również zwolnieni z zajęć lekcyjnych i otrzymują pozytywna ocenę z zachowania.

Akcją kieruje p. Jerzy Pędzisz, który jednocześnie przyjmuje zgłoszenia do dnia 15.01.2020 r. (środa).

--
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług