Kampania informacyjna dot. 500+ w Elblągu

Kampania informacyjna dot. 500+ w Elblągu foto Urząd Wojewódzki

Kampania informacyjna dot. 500+ w Elblągu foto Urząd Wojewódzki - Kampania informacyjna dot. 500+ w Elblągu foto Urząd Wojewódzki

W ramach wojewódzkiej kampanii informacyjnej dotyczącej nowych zasad Programu Rodzina 500+ pracownicy Urzędu Wojewódzkiego spotkają się z mieszkańcami Elbląga w poniedziałek 29 lipca br. w godzinach 13.00-15.00 na placu Jagiellończyka.

foto Urząd Wojewódzki