Budżet Obywatelski 2020. Za nami pierwszy krok

bo

bo - bo

14 czerwca br. zakończyło się przyjmowanie wniosków do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Elblążanie znów stanęli na wysokości, szczególnie przed końcem przyjmowania wniosków, składając okrągłą liczbę 80 propozycji, które uważają za potrzebne do realizacji. W tej liczbie jest 12 pomysłów na zadania ogólnomiejskie i 68 zadań w poszczególnych okręgach. Tak jak w poprzednim roku pewnym wyzwaniem dla mieszkańców chcących zgłosić swój pomysł było zebranie odpowiedniej liczby głosów wspierających wniosek. Ten zapis przyjęty w całej Polsce przez ustawodawcę nieco ograniczył liczbę przekazywanych pomysłów.

Przypomnijmy
W przyszłorocznej puli mam zabezpieczone 3.100.200 zł i jest to kwota obligatoryjna, która stanowi 0,5% wydatków Gminy Miasta Elbląg zawartej w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Budżet Obywatelski, jak zawsze jest podzielony na pięć okręgów, na które przypada 500 tys. zł oraz na zadania ogólnomiejskie, gdzie do wydania będzie 600 tys. 200 zł. W ramach okręgów wyborczych i na zadania ogólnomiejskie przewidzieliśmy po 50 tys. zł na projekty miękkie, a kwota złożonego wniosku nie powinna przekraczać 25 tys. zł.

Teraz nasz ruch
Teraz do pracy przystępują miejscy urzędnicy. Ich zadaniem będzie ocena formalna i merytoryczna wniosków. Urzędnicy będą analizować zasadność wniosku, to czy jego ewentualna realizacja ma miejsce na gruntach miejskich oraz czy zadanie mieści się w zabezpieczonej kwocie Budżetu Obywatelskiego. Do 23 sierpnia br. opublikowana zostanie lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków do realizacji. Tuż przed końcem wakacji, od 26 do 30 sierpnia wnioskodawcy, których pomysły nie zostaną uwzględnione będą mieli jeszcze możliwość odwołania.

Głosowanie na finał
Samo głosowanie na ostatecznie zatwierdzoną listę pomysłów planowane jest od 23 września do 20 października.

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego. Dziękuję tym bardziej, że złożenie wniosku wiązało się dodatkowo z zebraniem głosów poparcia, a tym samym mieszkańcy musieli wykazać się większą determinacją i aktywnie przekonywać do swoich propozycji. Mam nadzieję, że jak najwięcej pomysłów zostanie ostatecznie zatwierdzonych i już dziś gorąco zachęcam wszystkich elblążan do głosowania – mówił Witold Wróblewski prezydent Elbląga.